Task Force

Task force til forebyggelse af vold på botilbud

Botilbud, der ønsker rådgivning om forebyggelse af vold, har pr. 1. juni 2017 mulighed for at indhente rådgivning i en ny midtjysk task force.

Task forcen er etableret efter aftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Du kan læse aftalen her.
Task Forcens rådgivning er målrettet borgere med problemstillinger inden for det socialpsykiatriske felt.
Det kan være borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og evt. misbrug.

Task forcen er forankret i det eksisterende samarbejde mellem regionspsykiatrien, kommunerne og Kriminalforsorgen i Region Midtjylland om borgere, som vurderes at udgøre en særlig sikkerhedsrisiko.
Rådgivningen stilles til rådighed for alle midtjyske kommuner.

Task forcens rådgivning
Task forcen kan rådgive med henblik på generel forebyggelse af vold på botilbud.
Ved behov for rådgivning i enkeltsager henvises til VISO’s rådgivning.  

Bemærk: Task forcen er ikke en akutfunktion.

Rådgivningen omfatter en indledende vurdering på baggrund af botilbuddets beskrivelse af problemstilling og rådgivningsbehov.Task forcen vil typisk henvise til praksisforankrede indsatser og tiltag, som vurderes relevante i det konkrete tilfælde.

Sparring og rådgivningsopgaver i praksisfeltet, som task forcen kan henvise til kan bl.a. være:

  • Metoder til voldsforebyggelse
  • Fysiske rammer, der imødekommer borgeres problematikker
  • Socialfaglig viden og indsatser
  • Specialiseret sundheds- og psykiatrifaglig viden, herunder udfordringer ift. rusmidlers betydning   for adfærd og behandling
  • Tværsektorielle problemstillinger og faglige samt organisatoriske løsningsmuligheder

Task forcens vurdering og henvisning sker uden beregning for botilbuddet. Hvis det praksisforankrede tilbud, der leverer en rådgivningsydelse skal have betaling, betaler det rekvirerende botilbud under almindelige økonomiske vilkår (dvs. ved supervision, kurser, coaching, teamforløb mv.)

Henvendelse til task forcen
Hvis et botilbud ønsker at gøre brug af task forcens rådgivnings- og henvisningsfunktion tages kontakt til Sekretariat for Rammeaftaler.
Sekretariatet kan kontaktes inden for normal arbejdstid (hverdage mellem 8 og 16).

Her foretages en indledende afklaring af rådgivningsbehov, hvad problemstillingen omhandler samt hvilken forudgående rådgivning, botilbuddet har gjort brug af. Henvendelse til task forcen kan ske løbende, idet der ikke er tale om en akutfunktion.

Læs sagsgangen ved henvendelse til task forcen. 

Ved henvendelse til task forcen udfylder botilbuddet et skema til afklaring af rådgivningsbehov. Du finder skemaet her.

Sidst opdateret: 02.06.2017