Særlige psykiatripladser

De særlige pladser i psykiatrien åbner den 1. maj 2018 med 14 pladser i Regionspsykiatrien Viborg og 7 pladser i Regionspsykiatrien i Risskov.

På sigt etableres i alt 32 pladser i Midtjylland.

Målgruppen er særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Opholdet på en særlig plads skal forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige beboere og ansatte.

Tilbuddet indeholder udover almindelig psykiatrisk behandling både en socialfaglig og rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt dagaktiviteter.

Visitation af borgere til de særlige pladser sker via et tværfagligt og tværsektorielt sammensat visitationsforum, der er forankret i Region Midtjylland.

Alt materiale om de særlige pladser er tilgængeligt på hjemmesiden: http://www.psykiatrien.rm.dk/fagfolk/sarlige-pladser/

Informationsmøde om de særlige pladser
Der har været afholdt informationsmøde om de særlige pladser med deltagelse af kommunerne, hospitalerne og kriminalforsorgen.

Oplæg fra informationsmødet findes her:

Præsentation af de særlige pladser - ved Claus Lassen Graversen, Sygeplejefaglig direktør

Hvordan foregår visitation til de særlige pladser – ved Rie Andersen, kommunernes fælles repræsentant i Visitationsforum

Sidst opdateret: 25.04.2018