Kontakt-tilbud

En række tilbud har en udvidet funktion som kontakt-tilbud.

Tilbuddene er kontakt-tilbud for alle kommuner, der har behov for bistand i forbindelse med akutte sager på det pågældende opgaveområdet.

Kontaktilbud på området for:
- Voksne (fysisk og psykisk handicappede samt udsatte grupper)
- Voksne med sindslidelse
- Børn og Unge

Alle kommuner har mulighed for at melde kontakt-tilbud ind til:

Chefkonsulent
Karsten Binderup
Sekretariat for rammeaftaler
E-mail: kabi@viborg.dk
Tlf.: 3034 3422

Sidst opdateret: 04.08.2017