Rammeaftale 2021-22

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af de sociale område på tværs af kommuner og region.

Rammeaftalen skal behandles i KKR Midtjylland den 9. september 2020 og sendes herefter til godkendelse i byråd og regionsråd.

På denne side findes udkast til Rammeaftale 2021-22 med tilhørende bilag samt de midtjyske afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldinger.

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22.

 


Sidst opdateret: 29.08.2020