Rammeaftale 2019-20Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen har tidligere været etårig, men fra 2019 kommer rammeaftalen til at gælde for en periode på 2 år.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af de sociale område på tværs af kommuner og region.
Rammeaftale 2019-20 er godkendt i alle midtjyske byråd og regionsrådet i Region Midtjylland.

Rammeaftale 2019-20

Rammeaftalens bilag

1. Styringsaftale 2019-20
2. Lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
3. Udviklingsplan, Landsbyen Sølund
4. Udviklingsplan, Specialområde Autisme, Region Midtjylland
5. Udviklingsplan, Specialområde Socialpsykiatri, Region Midtjylland
6. Organisering af det fælleskommunale samarbejde i Midtjylland
7. Tilbudsviften 1. januar 2019
8. Oversigt over pladser omfattet af rammeaftalen


Sidst opdateret: 10.10.2019