Rammeaftale 2017

Rammeaftale 2017 er godkendt i alle midtjyske kommuner og Region Midtjylland. 

Rammeaftale 2017 (pdf)

Bilag vedr. styringsaftale
Bilag 1 - Tilbudsviften pr. januar 2017
Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller samt abonnementsordninger
Bilag 3 - Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen

Bilag vedr. udviklingsstrategi
Bilag 1 - Målgruppedefinition i Rammeaftale 2017
Bilag 2 - Udviklingsplan for Sølund, 2017
Bilag 3 - Udviklingsplan, Region Midtjylland, 2017
Bilag 4 - Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Bilag 5 - Organisering på det specialiserede socialområde
Bilag 6 - Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region
Bilag 7 - Central udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser
Bilag 8 - Rammepapir for voksenhandicap

 

Sidst opdateret: 05.04.2018