Rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016 (pdf)

Bilag vedr. styringsaftale
Bilag 1 - Takster 2016
Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller samt abonnementsordninger
Bilag 3 - Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgruppe og driftsherre 

Bilag vedr. udviklingsstrategi
Bilag 1 - Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016
Bilag 2 - Udviklingsplan for Sølund, 2016
Bilag 3 - Udviklingsplan, Region Midtjylland, 2016 – ”Specialområde Socialpsykiatri Voksne” samt ”Specialområde Autisme”
Bilag 4 - Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Bilag 5 - Organisering på det specialiserede socialområde
Bilag 6 - Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region
Bilag 7 - KKR-målsætninger på det specialiserede socialområde

 

Administrativt tillægsnotat vedr. feriepengeforpligtigelsen
Notat om udmøntning af feriepengehensættelser ved kommunale overtagelser

Sidst opdateret: 05.04.2018