Rammeaftale 2015

Udviklingsstrategi 2015 (pdf)

Bilag 1 (pdf) - Målgruppebeskrivelse
Bilag 2 (pdf) - Udviklingsplan for Sølund 2014
Bilag 3 (pdf) - Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Bilag 4 (pdf) - Organisering på det specialiserede socialområde
Bilag 5 (excel) - Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region

Styringsaftale 2015 (pdf)

Bilag 1 - Takster 2015
Bilag 2 (pdf) - Omkostningsberegning og betalingsmodeller
Bilag 3 (pdf) - Anvendelse af abonnementsordninger
Bilag 4 (pdf) - Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgruppe og driftsherre

 

Sidst opdateret: 05.04.2018