Rammeaftale 2013

Udviklingsstrategi 2013 (pdf)

Bilag 1 (pdf) - Målgruppebeskrivelse
Bilag 2 (pdf) - Udviklingsplan for Sølund 2013
Bilag 3 (pdf) - Organiseringen på det specialiserede socialområde
Bilag 4 (pdf) - Udtræk fra tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region

Styringsaftalen 2013 (pdf)

Bilag 1 - Takster 2013
Bilag 2 (pdf) - Omkostningsberegning og betalingsmodeller
Bilag 3 (pdf) - Anvendelse af abonnementsordninger
Bilag 4 (pdf) - Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgrupper og driftsherre

 

 

Sidst opdateret: 05.04.2018