Rammeaftale 2012

Rammeaftale 2012 (pdf)

Bilag 1 - Takster 2012

Bilag 2 (pdf) - Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i region Midtjylland og Region Midtjylland

Bilag 3 (pdf) - Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Bilag 4 (pdf) - Målgruppebeskrivelse

Bilag 5 (pdf) - Udviklingsplan for Landsbyen Sølund

Bilag 6 (pdf) - Udtræk fra Tilbudsportalen - samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen

Bilag 7 (pdf) - Fremtidig organisering på det specialiserede socialområde

Sidst opdateret: 05.04.2018