Rammeaftale 2008

Rammeaftale (incl. bilag 3-5) (pdf)

Bilag 1 - Oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inkl. takster og nøgleoplysninger

Bilag 2 (pdf) - Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i region Midtjylland og Region Midtjylland

Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet (findes bagerst i Rammeaftale 2008)

Bilag 4 - Udviklingsplan for Landsbyen Sølund (findes bagerst i Rammeaftale 2008)

Bilag 5 - Udviklingsplan for Østervang (findes bagerst i Rammeaftale 2008)

Beskrivelsen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud (pdf) samt bilag til beskrivelsen (pdf), som der henvises til i Rammeaftale 2008's kapitel 9.

Sidst opdateret: 05.04.2018