Rammeaftaler

På denne side kan du finde materiale vedr. rammeaftale for indeværende og tidligere år

Kommunerne har fra 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af rammeaftaler på det specialiserede sociale område fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner.

Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Midtjylland, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som indgår i strategien.

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling af tilbud, som aftalen omfatter.

I den midtjyske region udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Midtjylland. Til dette formål har kommunerne etableret et sekretariat, der står for udarbejdelsen af rammeaftalen - Sekretariat for rammeaftaler.

Sidst opdateret: 16.05.2018