Rammeaftaler

På denne side kan du finde materiale vedr. rammeaftale for indeværende og tidligere år

Kommunerne har fra 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af rammeaftaler på det specialiserede sociale område fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner.

Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Midtjylland, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

Sidst opdateret: 01.07.2020