Rammepapir voksenpsykiatri

I regi af Rammeaftale 2015 og 2016 har de midtjyske kommuner og regionen udpeget socialpsykiatrien som et særligt fokus- og udviklingsområde.

Desuden har kommunerne i 2013 udarbejdet fire sundhedspolitiske KKR målsætninger, hvoraf den fjerde målsætning indebærer at alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor voksenpsykiatrien.

For at omsætte den fjerde KKR-målsætning i praksis har kommunerne i fællesskab udarbejdet et rammepapir. KKR Midtjylland godkendte 20. april 2015 et fælles kommunalt rammepapir for indsatser i forhold til voksne borgere med psykisk sygdom.

Sidst opdateret: 30.01.2017