Rammepapir voksenhandicap

Voksenhandicapområdet indgår som et fælles fokus- og udviklingsområde i Rammeaftale 2017.

For at omsætte KKR-målsætningen på voksenhandicapområdet i praksis, har de midtjyske kommuner og regionen i fællesskab udarbejdet et rammepapir med målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet.

Rammepapiret er udformet med sigte på, at mål og indsatser skal spille sammen med eksisterende lokale politikker og strategier på voksenhandicapområdet.

KKR anbefaler til Byrådene og Regionsrådet, at de relevante fagudvalg drøfter og indtænker rammepapiret i den lokale proces om udvikling af voksenhandicapområdet.
Herunder, at kommunerne og regionen lokalt vurderer og tager en politisk drøftelse af, hvilke konkrete mål man ønsker at fastsætte for at understøtte den udvikling, der er sat med rammepapiret.

I denne dialog opfordrer KKR til at centrale aktører, brugerorganisationer, handicapråd mv. inddrages aktivt for at skabe dialog om de fælleskommunale målsætninger.

Sidst opdateret: 30.01.2017