Om sekretariatet

Sekretariatets formål er at understøtte og sikre et smidigt og udviklingsorienteret fælleskommunalt samarbejde på det specialiserede socialområde

Hovedopgaverne for sekretariatet omfatter udover den konkrete koordineringsopgave vedr. rammeaftalen blandt andet følgende:

  • Sekretariatsfunktionen for DASSOS, Forretningsudvalget og andre relevante fora
  • Sikre inddragelse af og dialog mellem kommunerne, regionen og interesseorganisationerne.
  • Udarbejdelse af oplæg, analyser mv. for Forretningsudvalget og DASSOS
  • Bidrage til udarbejdelse af oplæg til politisk drøftelse i samarbejde med KKR-sekretariatet
  • Sikre kommunikation til alle interessenter og aktører på området

Sekretariat for rammeaftaler forankres i et fagligt relevant miljø i Viborg Kommune, som har forpligtet sig til at forankre opgaven på direktørniveau.

Sidst opdateret: 24.03.2020