Program for workshop om den socialøkonomiske investeringsmodel

Program for workshop

I samarbejde med Socialstyrelsen holder DASSOS workshop om Socialøkonomisk Investeringsmodel for de midtjyske kommuner og region

Formålet er at dele viden, inspiration og praksiserfaringer om anvendelsen af den Socialøkonomiske Investeringsmodel på tværs af Midtjylland.

Modellen er et redskab, der gør det muligt at beregne det økonomiske nettoresultat ved sociale indsatser.

Målgruppen for workshoppen er chefer, ledere, økonomimedarbejdere, konsulenter og øvrige med interesse for, hvordan man kan indsamle og anvende viden om sociale indsatsers effekt, konsekvenser og priser. Man behøver ikke at have forudgående uddannelse eller erfaring med SØM for at deltage.

Workshoppen holdes onsdag den 5. december kl. 13.00 – 16.00 i multisalen på Viborg Rådhus.

Program og mulighed for tilmelding fremgår af vedhæftede invitation.