Rammeaftale 2019-20 er godkendt

Rammeaftale 2019-20 er nu godkendt i de midtjyske byråd og regionsråd
Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen har tidligere været etårig, men fra 2019 kommer rammeaftalen til at gælde for en periode på 2 år.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af de sociale område på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

Du finder Rammeaftale 2019-20 med tilhørende bilag på denne siden Rammeaftale 2019-20

Fælles faglige udviklingsområder
Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

  • Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
  • Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
  • Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Styring og økonomi
Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er bilag 1 til rammeaftalen.

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

Taksterne kan ikke stige i perioden

  • Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
  • Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
  • Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.


Med venlig hilsen

Maria Eeg Smidt
Chefkonsulent