KKR Konference 2019

Børn og unge i midtjylland

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 15. januar 2019, hvor KKR Midtjylland inviterer til konference om bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland.  

Stadigt flere børn og unge mistrives. Det kalder på fælles handling på tværs de mange aktører, der er med til at sætte rammerne for børn og unges hverdag. Derfor inviterer KKR Midtjylland til konference om bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland - hvordan kan vi gå fra individuel bekymring til fælles handling? Sæt derfor kryds nu i kalenderen og vær med når stærke politiske og faglige stemmer sætter spot på temaet. På konferencen kan du også blive inspireret af konkrete handlinger, der har succes med at sætte nye rammer for en hverdag, hvor børn og unge trives. 

Konferencen afholdes tirsdag den 15. januar 2019 kl. 16.00 – 19.00 på Jysk Park i Silkeborg. Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på dog@viborg.dk

 

Konferencen udspringer af udviklingspunktet i Rammeaftalen 2019-2020 om fælles udviklingstiltag børn og unge med autisme, særligt i forhold til skolevægring.


 Download program