Program til workshop på voksenhandicapområdet

Program for workshop

Invitation til workshop

Program til workshop den 13. september

Invitation til workshops på voksenhandicapområdet

Som en del af arbejdet med Rammeaftale 2018 inviterer DASSOS til fælles workshop med fokus på videndeling om det inkluderende arbejdsmarked.
Workshoppen holdes den 13. september kl. 9.00-12.00 på Viborg Rådhus.

Formålet er at dele de gode erfaringer, der er i de midtjyske kommuner og regionen, med at arbejde med et inkluderende arbejdsmarked.
Du kan tilmelde dig til workshoppen på kbl@viborg.dk.

I er med til at sætte programmet for dagen, så hvis I har
gode erfaringer med et inkluderende arbejdsmarked hos jer, som I gerne vil dele – eller har hørt om en indsats i anden kommune, I er inspireret af – så giv besked til Kristine Brodam på kbl@viborg.dk

Vi vil meget gerne have jeres emneforslag inden den 17. august.

Vi håber, at se mange af jer på workshoppen - og husk at invitere relevante ledere og nøglepersoner!

Med venlig hilsen
Planlægningsgruppen,

Carsten Wulff Hansen, Socialchef Randers Kommune
Ejnar Tang, Handicap- og psykiatrichef Herning Kommune
Kirsten Bundgaard, Voksenhandicapchef Aarhus Kommune
Anette Holm, Socialchef Holstebro Kommune
Hilde Thun Holst, leder af specialområdet for udviklingshæmmede i Region Midtjylland

På vegne af DASSOS,

Den Administrative Styregruppe for Social og Specialundervisningsområdet i Midtjylland