Temadag om samskabelse

Kom til temadag om samskabelse og social integration
I samarbejde med Metodecentret holdes en temadag for ledere og medarbejdere på voksenhandicapområdet og myndighedsområdet.

Temadagen holdes torsdag den 2. november kl. 9-12.30 på Vejlsøhus i Silkeborg.

På temadagen præsenteres konkrete redskaber til at arbejde med samskabelse. Temadagen er startskud for nye lokale samskabelsesprojekter, som kan skabe bedre muligheder for medborgerskab og aktiv deltagelse for borgere med handicap.

Deltagerne får mulighed for at arbejde i workshops med at definere egne projekter til lokal samskabelse. Efterfølgende dannes lokale sparringsnetværk.

Deltagelse er gratis.

Du kan læse invitation og finde oplysning om tilmelding her