Ledsageraftale redigeret 1.3.2018

Ledsageraftalen har til formål at sikre, at borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får den nødvendige personlige hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet.

Aftalen indebærer, at hospitalerne finansierer udgifterne til det kommunale personale, som ledsager en borger, når hospitalet har godkendt, at borgeren får en ledsager med. Aftalen er blevet revideret af en tværsektoriel arbejdsgruppe.

Blandt de væsentligste ændringer er præcisering af målgruppen for aftalen og ansvarsfordelingen mellem kommuner og hospitalerne.

Den reviderede aftale træder i kraft 1. november 2017.

Aftalen er indgået i sundhedsaftale regi, men den er også gældende for bl.a. det specialiserede socialområde.

Link til den reviderede ledsageraftale og relevante bilag: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/om-sundhedsaftalen/samarbejdsaftaler/ledsageraftale/