Task force

Nyoprettet task force til forebyggelse af vold på botilbud
Fra den 1. juni kan botilbuddene i de midtjyske kommuner trække på rådgivning fra en nyoprettet task force.Task forcen tilbyder en generel rådgivning om forebyggelse af vold på botilbud, og er ikke en akutfunktion.
Rådgivningen er forankret i det eksisterende samarbejde mellem regionspsykiatrien, kommunerne og Kriminalforsorgen i Region Midtjylland om patienter med en retslig foranstaltning, som vurderes at udgøre en særlig sikkerhedsrisiko.

Task forcen rådgiver om voldsforebyggelse på botilbud i forhold til udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og evt. misbrug og/eller dom til behandling.

Rådgivningen kan bl.a. omhandle:

  • Metoder til voldsforebyggelse
  • Fysiske rammer, der imødekommer borgers problematikker
  • Socialfaglig viden og indsatser
  • Specialiseret sundheds- og psykiatrifaglig viden, herunder udfordringer ift. rusmidlers betydning for en borgers adfærd og behandling
  • Tværsektorielle problemstillinger og faglige samt organisatoriske løsningsmuligheder


Task forcens rådgivning omfatter en indledende vurdering af den konkrete situation. På baggrund af vurderingen kan task forcen henvise til praksisforankrede indsatser og tiltag, der vurderes relevante for botilbuddet at kontakte for yderligere sparring om voldsforebyggelse.

Læs mere om task forcen