Forenkling af DASSOS og ny sagsgang ved kapacitetsjusteringer pr. 1.3.17

Pr. 1. marts 2017 gennemføres en række tilpasninger i organiseringen af det fælleskommunale/regionale samarbejde på det specialiserede socialområde.
 
Tilpasningerne skal medvirke til at forenkle den administrative organisering af samarbejdet bl.a. ved at:

  • Skabe klar arbejdsdeling mellem DASSOS og Forretningsudvalget, så begge fora får en mere målrettet profil og funktion
  • Reducere antallet af medlemmer i Forretningsudvalget (dog først pr. 1.1.18)
  • Fastholde Takstgruppen som eneste permanente arbejdsgruppe med direkte reference til DASSOS og Forretningsudvalget
  • Herudover alene etablere tidsbegrænsede arbejdsgrupper til at løse konkrete opgaver

Samtidig indføres en forenklet arbejdsgang ved kapacitetsjusteringer på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen:

  • Der indføres en bagatelgrænse ved kapacitetsjusteringer på plus/minus 10 pladser
  • Det betyder, at driftskommunen/regionen kan gennemføre kapacitetsjusteringer op til 10 pladser uden forudgående godkendelse
  • Lukning af hele tilbud (uanset antal pladser) samt kapacitetsjusteringer på mere end 10 pladser skal som hidtil godkendes i DASSOS eller via mailhøring
  • Det er driftskommunens/regionens ansvar at kontakte de berørte kommuner forud for kapacitetsjusteringer – uanset justeringens størrelse

Yderligere information om tilpasningerne kan findes her.

Spørgsmål kan rettes til Sekretariat for Rammeaftaler.