Forretningsudvalget

Her kan du finde referater fra forretningsudvalgets møder

Deltagerkreds:

Jesper Thyrring Møller (formand)
Hedensted Kommune, Kommunaldirektør

Kenneth Koed Nielsen
Norddjurs Kommune, Velfærdsdirektør

Mette Andreassen
Viborg Kommune, Direktør, Job & Velfærd

Steiner Eggen Kristensen
Randers Kommune, Social- og arbejdsmarkedsdirektør

Lone Rasmussen
Skanderborg Kommune, Direktør

Helle Bro
Holstebro Kommune, Direktør, Personale, Social og Arbejdsmarked

Lotte Henriksen
Aarhus Kommune, Socialchef

Søren Liner Christensen
Herning Kommune, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Ann-Britt Wetche
Region Midtjylland, Socialdirektør

Christian Budde
KKR-konsulent, KKR Midtjylland

Maria Eeg Smidt
Chefkonsulent, Sekretariat for rammeaftaler

 

Sidst opdateret: 04.06.2019