Novemberkonference

Hvornår:
06.11.2014 kl. 13:00
Sted:
Viborg Rådhus

Viden, evidens og dokumentation - Implementeringsbarrierer og fælles forpligtende standarder

De midtjyske kommuner og region har alle fokus på metodeudvikling inden for det specialiserede socialområde og fælles metodeudvikling indgår igen i 2015 i den midtjyske Rammeaftale. De seneste år er der afprøvet og implementeret mange spændende metoder. Det fremgår bl.a. af de inspirationskataloger, som er blevet præsenteret på de seneste to års novemberkonferencer.

Regeringen fremlagde i efteråret 2013 deres sociale 2020-mål, der indeholder konkrete målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020. I kommunernes arbejde på at indfri målsætningerne, er tiden kommet, at de midtjyske kommuner forpligter sig yderligere gennem formuleringen af fælles standarder for brugen af evidensbaserede metoder - for herigennem at udnytte det fulde potentiale for metodeudvikling. Brugen af evidensbaserede metoder er central for effektiv opgaveløsning i kommuner og region - både i et fagligt og økonomisk perspektiv.

Dette års novemberkonference finder sted d. 6. november 2014 kl. 13.00 - 16.30 på Viborg Rådhus, Multisalen, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Tilmelding til arrangementet skal ske på mail til Line Rørholm Poulsen, lpe@viborg.dk
- Oplys venligst navn, kommunenavn og titel
- Arrangementet er gratis

Der er tilmeldingsfrist til konferencen d. 25. oktober 2014 

Læs programmet for dagen hér