Voksenhandicap

Voksenhandicapområdet er et fælleskommunalt udviklingsområde i Rammeaftale 2017 og 2018.
På initiativ fra KKR Midtjylland har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland udarbejdet et rammepapir med fælles politiske målsætninger på voksenhandicapområdet. Link til rammepapir.

Rammepapiret er udformet med sigte på, at fælleskommunale mål og indsatser skal spille sammen med eksisterende lokale politikker og strategier på voksenhandicapområdet.

KKR har derfor opfordret til, at kommunerne og regionen lokalt tager en politisk drøftelse af, hvilke mål man ønsker at sætte for at understøtte den retning, der er sat med rammepapiret.
I denne dialog opfordrer KKR til at centrale aktører, brugerorganisationer, handicapråd mv. inddrages aktivt for at skabe dialog om de fælleskommunale målsætninger.

 

Opfølgning på det lokale arbejde med rammepapiret

Voksenhandicap var et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2017 - og videreføres i Rammeaftale 2018 med fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir.
Fokus i det kommende års arbejde med rammepapiret er:
Hvordan vi deler erfaringer med den lokale udmøntning af rammepapiret; læring som følge af de initiativer, der er igangsat med rammepapiret, samt opfølgning på, om kommunerne og regionen har fastsat måltal og deres erfaringer hermed.

Til at indsamle og formidle denne viden har DASSOS nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Aarhus, Randers, Herning og Holstebro Kommuner samt Region Midtjylland. Plan for det kommende års arbejde med udviklingsområdet findes her.

Sidst opdateret: 15.03.2019