Udgivelser

Nye guidelines 
Fælles guidelines om effekt og progression

Aftale om ledsagelse
Aftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling
Principper for tilkøb af ledsagelse under ferie - godkendt august 2018

Sikrede institutioner - benchmark
Benchmark af sikrede institutioner (pdf)
Bilag til benchmark af sikrede institutioner (pdf)
Notat vedr. belægning, december 2015 - februar 2016 (Word)
Belægning, december 2015 - februar 2016 (Word) 

Publikationer vedr. metodeudvikling 2016
Nye løsninger på det specialiserede socialområde (pdf)

Publikationer vedr. metodeudvikling 2013
Innovation på Handicapområdet (pdf)
Innovation på området for Børn og Unge (pdf)
Innovation på området for udsatte og sindslidende (pdf)
Velfærdsteknologisk Innovation (pdf)

Publikationer vedr. metodeudvikling 2012
Katalog - Børn og Unge (pdf)
Katalog - Handicapområdet (pdf)
Katalog - Sindslidende og udsatte (pdf)

Ministertemaer
Muligheder og udfordringer på familieplejeområdet i Midtjylland (pdf) 

Anbragte børn og unges skolegang
Ministertema 2015, Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse (pdf)
Ministertema 2015 - Anbragte børn og unges skolegang (pdf) 
Opsamling på temadag - Anbragte børn og unges skolegang (pdf)
Opsamling på temadag - Netværksplejefamilier (pdf)
De 19 midtjyske kommuners afrapportering af Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse (pdf)

Erhvervet hjerneskade
Audit på hjerneskadeområdet (pdf)

Udgivelser i regi af Den Administrative Styregruppe
Den Administrative Styregruppe har løbende nedsat arbejdsgrupper til belysning af specifikke emner. Følgende rapporter er udgivet:

Rapport - Slægts- og netværksanbringelser (pdf)

Overgang fra barn til voksen - anbefalinger fra arbejdsgruppe, 2010 (pdf)

Analyse af udgiftsudviklingen indenfor det specialiserede socialområde i Rammeaftalerne 2007 - 2010 (pdf)

Analyse af dyre enkeltforanstaltninger på det specialiserede socialområde (pdf)

Analyse af akutsager på socialområdet, 2009 (pdf)

 

Sidst opdateret: 30.01.2020