National koordination

Den nationale koordinationsstruktur er oprettet for at sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog, og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Gennem National Koordination har Socialstyrelsen bl.a. kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

Socialstyrelsen vil en gang årligt udsende en eller flere centrale udmeldinger på områder, hvor det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig af-specialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det vil være kommunernes opgave via rammeaftalesamarbejdet at udmønte den centrale udmelding.

 

Sidst opdateret: 02.11.2017