Informationsindsats - "GENSTART"

Genstart

Hjerneskadeområdet er et komplekst felt med samarbejde på tværs af mange fagområder i den enkelte kommune samt på tværs af hospital og kommune. Samling af information og viden ét sted, hvor det er let tilgængeligt, er derfor et vigtigt redskab for borgere, der rammes af en hjerneskade, samt de pårørende. Derfor valgte styregruppen for de fælles kommunale puljemidler at udarbejde et fælles informationsmateriale, der skaber overblik over kommunernes rehabiliteringsindsats.

Opgaven blev placeret hos Sundhedsbureauet, som medio juni 2014 under overskriften ”Genstart” leverede det færdige informationsmateriale til kommunerne i Region Midtjylland samt de behandlende enheder.

Materialet består af en brochure for alle kommuner (dvs. i alt 19 forskellige brochurer) med oplysninger om kommunens hjerneskadekoordinator, kontaktoplysninger på relevante fagforvaltninger mv. Brochurerne indeholder desuden en fælles del, som går på tværs af alle kommunebrochurer – i denne del præsenteres hovedelementerne i den kommunale rehabiliteringsindsats. Udover brochuren består informationspakken af en animationsvideo over et sagsforløb samt af en film om en ung mands liv efter en hjerneskade.

Materialet er distribueret til alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland, hvor det er hensigten, at særligt brochurerne kan indgå i udskrivningssamtaler med borgere. Materialet er desuden tilgængeligt på alle 19 kommuners respektive hjemmesider.

Se et eksempel på ”Genstart” på Viborg Kommunes hjemmeside hér

Sidst opdateret: 02.02.2015