Håndtering af neurogen dysfagi i kommunerne

I efteråret 2014 gjorde flere midtjyske kommuner opmærksom på, at der blandt kommunerne er et stort behov for at kunne tilbyde et kompetenceløft til ergoterapeuter, som arbejder med borgere med neurogen dysfagi. Neurogen dysfagi er problemer med at spise, drikke og synke som følge af f.eks. en apopleksi. 

På denne baggrund er der indgået et 1-årigt projektsamarbejde mellem de midtjyske kommuner og Hammel Neurocenter om udvikling og afprøvning af et nyt uddannelsesforløb målrettet kommunale ergoterapeuter, som arbejder med borgere med dysfagi. Uddannelsesforløbet skal ses som et korterevarende supplement til grundkursus i F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy), som allerede udbydes af Hammel Neurocenter.

Blandt de midtjyske kommuner og Hammel Neurocenter er der nedsat en styregruppe samt en arbejds- og baggrundsgruppe, som i løbet af første halvår 2015 har udviklet et uddannelsesforløb for ergoterapeuter i de midtjyske kommuner. Uddannelsesforløbet gennemføres på Hammel Neurocenters uddannelsescenter i august-september 2015 (hold 1) og november 2015 (hold 2). Pladserne i uddannelsesforløbet er fordelt mellem kommunernes efter indbyggertal.

Projektsamarbejdet er finansieret af et restbeløb i kommunernes fælles puljebevilling inden for delprojektet vedr. understøttelse af specialiserede sager. Projektsamarbejdet blev evalueret i starten af 2016.

I menuen til højre finder du projektbeskrivelse, uddannelsesbeskrivelse og evaluering af projektsamarbejdet samt en uddybende faglig evaluering af forløbet (bilag 1). I evalueringen kan du bl.a. læse om indholdet på uddannelsen og hvordan 40 ergoterapeuter har øget deres viden omkring håndteringen af dysfagi i en kommunal kontekst.Sidst opdateret: 25.04.2016