Fælles uddannelse for kommuner og region

Efter Neurologiomlægningen i Region Midtjylland i maj 2012 er rehabilitering af hovedparten af apopleksiramte borgere i Region Midtjylland sket med udgangspunkt i de pågældende borgeres eget hjem. Rehabiliteringsopgaven varetages bl.a. af udgående apopleksiteams fra Region Midtjyllands fem hospitaler samt af kommunale medarbejdere og hjerneskadekoordinatorer.

På denne baggrund indgik styregruppen for de fælleskommunale puljemidler i foråret 2014 et samarbejde med Hammel Neurocenters Uddannelsescenter om at etablere et fælleskommunalt og -regionalt uddannelsesforløb i efteråret 2014. De kommunale medarbejderes deltagelse blev finansieret fuldt ud af den fælles puljebevilling. 

Formålet med det fælles uddannelsesforløb har været at sikre den gode overgang mellem behandling og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade. Dette er foregået ved at opbygge fælles fagligt afsæt for det borgerrettede arbejde samt styrke koordinering og samarbejde mellem apopleksiteams og kommunale nøglemedarbejdere.Sidst opdateret: 02.02.2015