Understøttelse af specialiserede sager

Det overordnede formål med delprojektet vedr. understøttelse af specialiserede sager har været at afprøve nye metoder til at understøtte den tværsektorielle viden og koordination i borgerforløb på specialiseret niveau inden for området for erhvervet hjerneskade.

Gennem projektperioden er der gennemført forskellige tiltag til understøttelse af kommunernes arbejde med de mest specialiserede borgerforløb. Hammel Neurocenter har været en vigtig samarbejdspartner gennem hele delprojektet. Formålet med samarbejdet har været at afprøve nye metoder til at understøtte den nødvendige viden og koordination i borgerforløb på specialiseret niveau inden for området for erhvervet hjerneskade. Fokus har været på de positive gevinster ved øget dialog og videndeling i region og kommuners samspil om borgerens rehabilitering.

Understøttelsen af specialiserede sager har bestået af tre elementer:

1. Rådgivning fra Hammel Neurocenter
2. Informationsindsats 
3. Fælles uddannelse for kommuner og region

Derudover er der pr. 31. december 2014 overflyttet et restbeløb fra 2014 til 2015 inden for delprojektet vedr. understøttelse af specialiserede sager med det formål at udvikle og afprøve et nyt uddannelsesforløb inden for dysfagi (dvs. problemer med at spise, drikke og synke).

Læs mere hér

Sidst opdateret: 02.02.2015