Fælles projekt (afsluttet)

I august 2011 søgte de 19 midtjyske kommuner om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014

Baggrunden for de midtjyske kommuners ansøgning var et ønske om at gennemføre et stort fælles kompetenceløft blandt medarbejdere på området for erhvervet hjerneskade samt understøtte etablering af nye strukturer til styrket koordination og samarbejde i de mest specialiserede borgerforløb.

Projektet er gennemført som:

1. Fælles kompetenceudvikling. Læs mere her

2. Understøttelse af specialiserede sager. Læs mere her

Projektet er formelt afsluttet pr. 31. december 2014. Herefter er der udarbejdet en evaluering af projektet, som blev indsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 31. marts 2015. Evalueringen findes i menuen til højre.

Et restbeløb inden for delprojektet vedr. understøttelse af specialiserede sager er imidlertid overflyttet til 2015 med det formål at udvikle og afprøve et nyt uddannelsesforløb for ergoterapeuter, som arbejder med borgere med dysfagi. Dette projekt gennemføres i samarbejde med Hammel Neurocenter. Læs mere om projektet her.


Styregruppe

De midtjyske kommuners projekt har været forankret hos en tværkommunal styregruppe med repræsentanter fra 9 forskellige kommuner og Sekretariat for Rammeaftaler.

Nedenfor kan du læse referaterne fra styregruppens møder fra første møde i 2012 til det afsluttende møde i januar 2015.

Sidst opdateret: 30.01.2017