Fælles kompetenceudvikling

I perioden fra januar 2013 og frem til juni 2014 er der gennemført et stort kompetenceløft blandt medarbejdere, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade i de midtjyske kommuner. I alt har 315 kommunale medarbejdere deltaget på et uddannelsesforløb.

De midtjyske kommuners fælles kompetenceudvikling har bestået af to uddannelser:

1. En nøglepersonsuddannelse med fokus på neuropædagogisk viden
2. En uddannelse i styring af komplekse sager med fokus på koordination af borgerforløb

Nøglepersonsuddannelsen er blevet udbudt for medarbejdere med henholdsvis en professionsbacheloruddannelse (diplomniveau) og medarbejdere med en kort videregående uddannelse (akademiniveau). Centrale temaer på nøglepersonsuddannelsen har været hjernens funktion og betydningen af hjerneskader, borgerens udvikling af mestringsstrategier og det tværprofessionelle samarbejde.

Uddannelsen i styring af komplekse sager er blevet udbudt på diplomniveau for medarbejdere med koordinerende funktioner i borgerforløb - bl.a. hjerneskadekoordinatorer. På uddannelsen i styring af komplekse sager har der været fokus på bl.a. forståelse af processer, borgeren og de pårørende som aktive medspillere samt betydningen af fælles sprog.

Uddannelsesforløbene er blevet varetaget af et samarbejdende uddannelseskonsortium bestående af University College Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Konsulenthuset Supervision og Proces - Albatros og Go Proces.

Temadag markerer afslutning på fælles kompetenceudvikling
Afslutningen på den fælles kompetenceudvikling blev markeret d. 16. juni 2014 med en temadag for alle ledere, der har haft medarbejdere på uddannelse, samt for andre kommunale fagpersoner inden for området for erhvervet hjerneskade. Formålet med temadagen var at drøfte og inspirere til, hvordan man som leder kan understøtte, at medarbejdernes nye viden anvendes og forankres i den kommunale virkelighed.
 

Sidst opdateret: 02.02.2015