Effekt, kvalitet og progression

KKR og regionsrådet i Midtjylland har udpeget Effekt, Kvalitet og Progression som et udviklingsområde i 2019-2020.

KKR og regionsrådet i Midtjylland har udpeget Effekt, Kvalitet og Progression som et udviklingsområde i Rammeaftale 2019-2020.

Fælles guidelines

Vi forpligter os på at samarbejde om indsatser, der både skaber værdi for borgere, og som har en effekt for borgerens funktionsniveau .

 

Kommunerne i Midtjylland og Region Midtjylland har derfor udarbejdet en guideline, der sætter en fælles ramme for, hvad vi skal fokusere på i samhandlen med hinanden. Guidelinen omhandler god skik og den gode dialog i samhandlen, hvor effekten for borgeren sættes i fokus frem for ydelse.

 

Formål med guidelines

Formålet er at have fælles værktøjer og sprog, som kan anvendes til at kvalificere dialogen mellem myndighed og leverandør om forventet og opnået effekt af tilbud uden at tvinge kommunerne til at lave ensartede progressionsmålinger.

 

Guidelines skal:
•Styrke dialogen

•Skabe gennemsigtighed

•Tage udgangspunkt i kendte og anvendte metoder

• Skabe øget borgerfokus i samhandlen


Guidelinen er målrettet medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde, som indgår aftaler om køb og salg af pladser på tværs af kommuner, region og private tilbud i Midtjylland.

Sidst i guidelinen findes en tjekliste, der kan anvendes i forbindelse med indgåelse af kontrakter og afholdelse af opfølgningsmøder.

Du finder guidelinen her


År 2020 skal bruges til at implementere guidelinen

Guidelinen er udarbejdet i sommeren 2019 af en tværkommunal/regional arbejdsgruppe, der er nedsat af DASSOS.

Arbejdsgruppen har indsamlet viden om arbejdet med effekt og progression i kommuner og region, både på myndighedsside og leverandørside.

Derudover har arbejdsgruppen afholdt en temadag for kommunerne og regionen i Midtjylland om, hvordan vi bedst samarbejder om borgerens mål. 

 

Guidelinen blev godkendt af DASSOS den 27. august 2019 med opfordring til, at den anvendes i samhandlen med andre kommuner og regionen.

Den kan anvendes ved samhandel på både børne, unge- og voksenområdet – og også ved interne køb

 

Det er aftalt i DASSOS, at år 2020 vil blive brugt til at implementere guidelinen og følge op på, hvordan den bruges i kommuner og region.

Samtidig vil det videre arbejde med guidelines ske i samspil med arbejdet med Fælles Faglige Begreber i KL.

 

 

 


Sidst opdateret: 25.09.2019