Effekt, kvalitet og progression

KKR og regionsrådet i Midtjylland har udpeget Effekt, Kvalitet og Progression som et udviklingsområde i 2019-2020.

DASSOS arbejdsgruppen
DASSOS har på møde den 27. november 2018 nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre arbejdet med området. Arbejdsgruppen indsamlede i 2018 og 2019 viden om arbejde med effekt og progression i kommuner og region, både på myndighedsside og leverandørside.

 

Fælles guidelines
På  grundlag af den indsamlede viden har arbejdsgruppen i 2019 udarbejdet fælles guidelines, som sætter rammen for
, hvordan kommuner og region og kommuner imellem skal samarbejde om målsætning og opfølgning ved køb af pladser. Guidelines skal:

•Styrke dialogen

•Skabe gennemsigtighed

•Tage udgangspunkt i kendte og anvendte metoder

• Skabe øget borgerfokus i samhandlen


Formål med guidelines
Formålet er, at sikre, at der er enighed mellem myndighed og leverandør om, hvordan man måler om et mål er opfyldt. Det kræver enighed om, hvad et mål er og hvad en opfølgning er. Som led i arbejdet med guidelines, har arbejdsgruppen derfor udviklet en række prøvehandlinger, der kan afsøge, hvordan man kan skabe enighed om forståelsen af mål og opfølgning.

Guidelines skal ikke tvinge kommunerne til at lave progressionsmålinger ensartet. 

Det er afgørende at arbejdet med guidelines sker i tæt koordinering og samspil med arbejdet med Fælles Faglige Begreber i KL.


Sidst opdateret: 07.09.2019