Collective impact

Collective impact
DASSOS har iværksat et pilotprojekt i samarbejde med Metodecentret for at undersøge, hvordan Collective Impact-tilgangen kan anvendes til at øge den sociale integration af borgere med handicap.

Formålet var at undersøge om tilgangen kan bidrage til at skabe øget medborgerskab og integration af voksne borgere med handicap på bl.a. arbejdsmarkedet, i fritidslivet og i det sociale liv i de lokalsamfund, som borgerne bor i.

Projektet er en del af arbejdet med udviklingsområdet ”Fælles metodeudvikling- og anvendelse” i Rammeaftale 2017, og indgår som et element i det fælleskommunale rammepapir på voksenhandicapområdet. 

Der planlægges en temadag for interesserede midtjyske bo- og dagtilbud til efteråret 2017.
På temamødet vil guiden blive præsenteret og deltagerne får mulighed for at skitsere mulige samarbejdsprojekter i deres eget lokalområde.

Guide til projektredskaber
Til at understøtte det fortsatte arbejde med lokale samarbejdsprojekter, har Metodecentret udarbejdet en guide til at skabe kollektiv effekt. Guiden præsenterer en bearbejdet model for, hvordan projekter kan gennemføres og beskriver forslag til konkrete projektredskaber.
Du kan læse guiden her.  

Forslag fra dialoggruppen
Metodecentret har udarbejdet et notat, der samler en række anbefalinger fra projektets dialoggruppe til, hvordan den sociale integration af borgere med handicap kan styrkes.
Dialoggruppen havde til formål at drøfte generelle og principielle problemstillinger i relation til at øge samarbejde på tværs af offentlige, private og frivillige aktører på området.
Du kan læse dialoggruppens forslag her. 


Sidst opdateret: 15.03.2019