Borgere med svære spiseforstyrelser

Borgere med svære spiseforstyrelser
Central udmelding
Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.
Socialstyrelsen udsendte en landsdækkende central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til kommunerne i november 2015.

Du kan læse afrapporteringen fra de midtjyske kommuner her:

Afrapportering   

Rapporten med Socialstyrelsens vurdering af de kommunale afrapporteringer på tværs af landet forventes offentliggjort til efteråret 2017.

Midtjyske anbefalinger
De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har haft nedsat en styregruppe til at følge op på Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

Styregruppens anbefalinger er godkendt af DASSOS og KOSU i maj 2017 og disse anbefalinger kan læses her.
Anbefalingerne skal være med til at understøtte og styrke den samlede indsats på spiseforstyrrelsesområdet i Midtjylland – men er ikke en egentlig samarbejdsaftale mellem region og kommuner.

Anbefalingerne kan bruges som fælles inspiration og danne grundlag for en udbygning af samarbejdet om borgere med spiseforstyrrelser.
Anbefalingerne er udformet på baggrund af dialog med centrale aktører på området.

Nationale Retningslinjer
Den 2. november 2015 udsendte Socialstyrelsen sine Nationale Retningslinjer for den sociale rehabilitering for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Nationale Retningslinjer for den sociale rehabilitering for borgere med svære spiseforstyrrelser


Sidst opdateret: 02.11.2017