Børn og unge med autisme

KKR og regionsrådet i Midtjylland har udpeget børn og unge med autisme som et udviklingsområde i 2019-2020.

DASSOS aftalte på møde den 27. november 2018, at arbejdet med konkrete initiativer i forhold til rammeaftalens udviklingsområde om ”Børn og unge med autisme” forankres lokalt i kommunerne og regionen i Midtjylland. I forlængelse af dette besluttede DASSOS at supplere og inspirere til det lokale arbejde ved at skabe videndeling og udbrede kendskabet til de forskellige indsatser, der er i kommunerne og regionen.


Der er derfor planlagt tre temadag i løbet af 2019-2020. Temaerne er;

  • Viden om tidlige tegn på skolevægring og udvikling af lokalt forankrede indsatser
  • Overgange – fra skole til ungdomsuddannelse og fra barn til voksen
  • Peer-støtte og forældresamarbejde

For at vide mere om arbejdet med børn og unge med autisme kan du kontakte:

Formand for arbejdsgruppen, Karin Holland, Direktør Horsens Kommune. Mail: karin.holland@.dk 


Sidst opdateret: 12.11.2019