Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.
Socialstyrelsen udsendte en landsdækkende central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse til kommunerne i november 2014.

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsens vurdering
Socialstyrelsen har vurderet, at kommunerne i deres afrapporteringer på den centrale udmelding har beskrevet en tilstrækkelig løsning i forhold til, at der samlet set er det fornødne udbud af højt specialiserede sociale tilbud og indsatser til målgruppen.
Socialstyrelsen har vurderet, at der er den fornødne koordination og planlægning om målgruppen på tværs af kommunerne i de fem regioner.

I efteråret 2017 vil Socialstyrelsen følge op på den centrale udmelding og se nærmere på, hvordan tilbudsstrukturen har udviklet sig. Her vil Socialstyrelsen sætte særlig fokus på, hvordan koordination og samarbejde i dag ser ud mellem lokale højt specialiserede indsatser og de landsdækkende funktioner på området.

Du kan læse Socialstyrelsens rapport med behandlingen af de kommunale afrapporteringer. Læs rapport.Sidst opdateret: 02.11.2017