Gode links

Kontakt

Sekretariat for Rammeaftaler
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Maria Eeg Smidt
Chefkonsulent
Tlf.: 41 71 99 98
Mail: mesm@viborg.dk

Gitte Graversen
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 87 89 47
Mail: takst@viborg.dk